In het kader van ons beleid van transparantie geven wij graag aan waaraan donaties zullen worden besteed. Als je zelf een bepaalde voorkeur hebt voor een bepaald doel dan kan je dat zelfs aangeven.

Dat er geld nodig is is wel zeker. Een consultant heeft als vrijwilligster Projeto Ammor doorgelicht op pijnpunten. In het onlangs verschenen rapport beschrijft ze dat het project voornamelijk te kampen heeft met geldgebrek. De doelen van het project zijn goed, er zijn voldoende vrijwilligers die willen bijdragen en het project is voldoende georganiseerd. Het project mist een actieve sponsor zodat de projecten die worden ondernomen niet van de grond komen. Ook al zijn er vrijwilligers er moeten toch kosten worden gemaakt, ook al gaat het maar om kantoormaterialen en reiskosten.

De stichting heeft in samenwerking met Projeto Ammor de volgende fondsen geïdentificeerd.:

  1. Fonds voor Buskaartjes
  2. Fonds voor achterstallig onderhoud van het gebouw
  3. Fonds voor de aanstelling van een permanente psycholoog
  4. Fonds voor een mobiel hospitaal
  5. Fonds voor de aanstelling van een tweede dokter
  6. Fonds voor werknemer van fondsenwerving in Brazilië