2010ResultatenrekeningBalans
 InkomstenUitgavenDebitCredit
Fonds: Operationele kosten Stichting Ammor
Donatie teamleden stichting Ammor € 2.800,00      
Reiskosten bezoek Projeto Ammor   € 1.231,82    
Operationele kosten   € 480,65    
Kas 31/12/2010     € 1.087,53  
Fonds: Buskaartjes
Donaties € 1.470,00      
Kas 31/12/2010     € 1.470,00  

Verantwoording:

Fonds: Operationele kosten Stichting Ammor

Door de teamleden is er € 2.800,00 op de rekening van de stichting gestort om operationele kosten te kunnen betalen.
De voorzitter heeft Projeto Ammor bezocht voor het verzamelen van informatie. Hierbij stelde dr. Irene een kamer beschikbaar, waardoor alleen de vliegkosten op rekening van de stichting zijn gekomen.
Onder operationele kosten vallen kosten als, de KvK; het hosten van de website, de postbus en reiskosten.

Fonds: Buskaartjes

Eind 2010 is er geld opgehaald voor buskaartjes van het transport van kinderen en vrijwilligers naar de kliniek. Deze gelden stonden op 31/12/2010 nog op rekening van de stichting.