Het belangrijkste doel van de stichting is het ophalen van geld voor Projeto Ammor. De stichting draait op vrijwilligers die naast hun dagelijkse werk nog een steentje willen bijdragen voor kinderen en jongeren in Brazilië die geen thuis hebben. Wij gebruiken een deel van onze vrije tijd om activiteiten te ontplooien om geld in te verzamelen. Dit geld wordt overgemaakt aan Projeto Ammor. Op die manier kunnen we tegen zeer lage kosten werken.

Transparantie en integriteit zijn voor ons zeer belangrijk. Daarom publiceren wij onze financiële cijfers ook op de website. Daarnaast willen we laten zien welke resultaten we bereiken met het gestuurde geld. Wij garanderen dus een tweezijdige verantwoording. Aan de ene kant verantwoorden wij waaraan het geld wordt uitbesteed. Aan de andere kant gaan wij verantwoorden wat dat concreet oplevert. In economische termen zou je dat ‘return on investment’ noemen. Dat betaalt zich dan niet uit in extra inkomsten, maar in betere gezondheid voor de kinderen die leven op straat.