Ontwikkelingswerk is niet gemakkelijk. Ontwikkelingswerk kan in veel gevallen leiden tot afhankelijkheid. Wanneer mensen leren dat er voor hen gezorgd wordt, dan leren ze niet hoe ze voor zichzelf moeten zorgen. Projeto Ammor is een ontwikkelingswerkorganisatie die niet bouwt op afhankelijkheid, maar voortbouwt op eigenwaarde en eigen verantwoordelijkheid. De kinderen leren over hun eigen gezondheid, hun seksualiteit en hoe ze hier op een gezonde manier mee om moeten gaan.

In de kliniek krijgen de kinderen een gezondheidsonderzoek waarbij onderzocht wordt of ze gezond zijn. Dit onderzoek is zeer belangrijk. Als kinderen weten dat ze gezond zijn dan zullen ze er ook eerder voor zorgen dat ze gezond blijven. Ook het privégesprek met een geneeskundige heeft een belangrijke psychologische bijdrage aan een kind zijn of haar zelfbewustzijn.

Gelukkig is het aantal HIV besmettingen in Brazilië nog relatief klein. In Brazilië is er nog geen HIV besmettingspercentage van 60% zoals in zuidelijk Afrika. Maar als er niets gedaan wordt dan zou dat langzaam wel kunnen ontstaan. Organisaties zoals Projeto Ammor dragen erin bij dat situaties zoals in Afrika worden voorkomen.

Het is vaak niet te voorkomen dat jongeren alsnog weer op straat gaan leven. Ook wanneer ze een plaats hebben gekregen in een opvanghuis kiezen ze vaak toch weer voor de straat. Daarom is het werk van Projeto Ammor ook zo belangrijk. Wanneer we niet kunnen voorkomen dat jongeren toch de straat op gaan laten we er dan voor zorgen dat ze meer zelfbewust zijn en beter voor zichzelf zorgen.